Extrakt černého bezu

Extrakt černého bezu doplňuje přítomné byliny a má funkci především přírodního kolorantu.